HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-HÀ ĐÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-HÀ ĐÔNG

Mã số:152611 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Nội 
Địa chỉ:Sô´0, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông (ÐT: 04.33580801)

Mã số:152570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Biên Giang 
Địa chỉ:Sô´0, Tổ dân phố Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông (ÐT: 0433867163)

Mã số:152381 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Sỹ 
Địa chỉ:Sô´0, Tổ dân phố số 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông (ÐT: 0433829306)

Mã số:152382 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến Hưng 
Địa chỉ:Sô´0, Tổ dân phố số 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông (ÐT: 0433510373)

Mã số:151090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Văn Mỗ 
Địa chỉ:Sô´105, Phố Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông (ÐT: 024.33540710)

Mã số:152260 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Văn Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông (ÐT: 024.33829304)

Mã số:150000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hà Đông 
Địa chỉ:Sô´4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông (ÐT: 024.33824254)

Mã số:151530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Lợi 
Địa chỉ:Sô´85, Phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông (ÐT: 0433828526)

Mã số:151000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Chánh 
Địa chỉ:Sô´0 số, Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông (ÐT: 0433824615)

Mã số:152261 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Khê 
Địa chỉ:Khối phố 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông (ÐT: 0433510374)

Mã số:152150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Cầu 
Địa chỉ:Khối 2, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông (ÐT: 0433520193)

Mã số:151081 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Mỗ 
Địa chỉ:Sô´0 số, Tổ dân phố số 12, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông (ÐT: 0433522086)

Mã số:152480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lương 
Địa chỉ:Sô´0 số, Tổ dân phố số 10 Trinh Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông (ÐT: 0433532073)

Mã số:151831 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Phúc 
Địa chỉ:Sô´0 số, Khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông (ÐT: 0433515511)

Mã số:152440 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lãm 
Địa chỉ:Sô´0 số, Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông (ÐT: 024.33530085)

Mã số:151100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Trãi 
Địa chỉ:Sô´94, Phố Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông (ÐT: 0438341116)

Mã số:152351 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nghĩa 
Địa chỉ:Tổ dân phố số 10 - Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông (ÐT: 0433570200)

Mã số:150900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hà Tây 
Địa chỉ:Sô´4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông (ÐT: 024.33828277)

Mã số:152590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Mai 
Địa chỉ:Tổ dân phố 1 - Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông (ÐT: )

Mã số:152080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hà Đông 
Địa chỉ:Sô´số 4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông (ÐT: 024.33822820)

Mã số:152090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Hà Đông 
Địa chỉ:Sô´4, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông (ÐT: 024.32939219)

Mã số:152290 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 La Khê 
Địa chỉ:Sô´No09, Đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê, Quận Hà Đông (ÐT: 024.32002770)

Mã số:152455 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba La 
Địa chỉ:Tổ dân phố số 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông (ÐT: 024.32232014)
← Bài trước Bài sau →