HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-HOÀI ĐỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-HOÀI ĐỨC

Mã số:152900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hoài Đức 
Địa chỉ:Sô´0, Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức (ÐT: 024.33663400)

Mã số:152960 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sấu 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức (ÐT: 024.32242866)

Mã số:153130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngãi Cầu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức (ÐT: 024.33845000)

Mã số:153110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Côn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phương Quan, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức (ÐT: )

Mã số:152940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Khai 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Minh Hoà, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức (ÐT: 669339)

Mã số:152920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thượng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức (ÐT: 663334)

Mã số:153010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Chung 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức (ÐT: 663821)

Mã số:153041 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đồng 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm Thượng, Xã Sơn Đồng , Huyện Hoài Đức (ÐT: 663332)

Mã số:153060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắc Sở 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm 5, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức (ÐT: 669336)

Mã số:153090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Thái, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức (ÐT: 668820)

Mã số:153100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Phương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phương Viên, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức (ÐT: 659333)

Mã số:153000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Di Trạch 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức (ÐT: 663331)

Mã số:152990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Quế 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Vực 1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức (ÐT: 669337)

Mã số:153020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sở 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 5 ( Kỳ ), Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức (ÐT: 669338)

Mã số:153080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Canh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức (ÐT: 663330)

Mã số:153070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lại Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm 4, Xã Lai Yên, Huyện Hoài Đức (ÐT: 659819)

Mã số:153111 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Côn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức (ÐT: 845001)

Mã số:153140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thượng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức (ÐT: 651400)

Mã số:153180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông La 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức (ÐT: 651689)

Mã số:152954 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Đức Giang 
Địa chỉ:Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức (ÐT: )

Mã số:153161 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã La Phù 
Địa chỉ:Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →