HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-HOÀN KIẾM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-HOÀN KIẾM

Mã số:100000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Giao dịch Trung tâm 
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39341709)

Mã số:100100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quốc Tế 
Địa chỉ:Sô´6, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 04.38254503)

Mã số:110000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tràng Tiền 
Địa chỉ:Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38257166)

Mã số:111100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Nam 
Địa chỉ:Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38255162)

Mã số:111110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Hà Nội 
Địa chỉ:Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 9424774)

Mã số:111000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tháp Hà Nội 
Địa chỉ:Sô´49, Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 04.39393286)

Mã số:111300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Xuân 
Địa chỉ:Sô´18, Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39290931)

Mã số:110220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lương Văn Can 
Địa chỉ:Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38246161)

Mã số:100990 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1 
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:100991 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1 
Địa chỉ:Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:100992 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 GD Đinh lễ 
Địa chỉ:Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:100994 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC 
Địa chỉ:Sô´160, Phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:100995 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2 
Địa chỉ:Sô´4, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110140 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phát nhanh 
Địa chỉ:Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 39367746)

Mã số:110130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm 
Địa chỉ:Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39333355)

Mã số:110401 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem 
Địa chỉ:Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110201 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia 
Địa chỉ:Sô´31, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110402 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera 
Địa chỉ:Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110123 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đường thư Đại sứ - Phát nhanh 
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:111770 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch 5 
Địa chỉ:Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39844696)

Mã số:111400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Cót 
Địa chỉ:Phố Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39281188)

Mã số:110070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tràng Tiền 
Địa chỉ:Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110170 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Tràng Tiền 
Địa chỉ:Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110050 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Hồng Hà 
Địa chỉ:Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110180 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Ba Đình 
Địa chỉ:Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.37475239)

Mã số:110513 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa 
Địa chỉ:Sô´4, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110911 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc 
Địa chỉ:Sô´101, Phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110307 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào 
Địa chỉ:Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:111515 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm 
Địa chỉ:Sô´28, Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110430 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Công ty Tem 
Địa chỉ:Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:111670 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Hồng Hà 
Địa chỉ:Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →