HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-lONG BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-lONG BIÊN

Mã số:125600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sài Đồng 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên (ÐT: 024.36740399)

Mã số:126200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Bàn 
Địa chỉ:Tổ 6, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên (ÐT: 8753736)

Mã số:125700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cự Khối 
Địa chỉ:Tổ 10, Phường Cự Khối, Quận Long Biên (ÐT: 8752467)

Mã số:126000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giang Biên 
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Giang Biên, Quận Long Biên (ÐT: 8773917)

Mã số:126100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lợi 
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên (ÐT: 8752558)

Mã số:125400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Giang 
Địa chỉ:Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: 024.38271466)

Mã số:125000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Biên 
Địa chỉ:Sô´366, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên (ÐT: 04.38770123)

Mã số:125900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Thanh 
Địa chỉ:Tổ 10, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên (ÐT: 8774232)

Mã số:126300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Biên 
Địa chỉ:Sô´Tổ 13 Trạm, Tổ 13, Phường Long Biên, Quận Long Biên (ÐT: 8753023)

Mã số:125490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Gia Tự 
Địa chỉ:Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: )

Mã số:126410 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KT Đức Giang 
Địa chỉ:Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: )

Mã số:126460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL TT5 
Địa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: )

Mã số:125355 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khai thác Quốc tế Việt Nam 
Địa chỉ:Sô´158, Ngõ 158, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên (ÐT: )

Mã số:125360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ 
Địa chỉ:Sô´23, Ngõ 390, Đường Nguyễn Văn cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên (ÐT: 024.3871276)
← Bài trước Bài sau →