HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MÊ LINH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MÊ LINH

Mã số:142000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mê Linh 
Địa chỉ:Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.38165777)

Mã số:142160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiền Phong 
Địa chỉ:Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh (ÐT: 865305)

Mã số:142080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Đà 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.35202106)

Mã số:142060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Phan 
Địa chỉ:Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh (ÐT: 864720)

Mã số:142200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Minh 
Địa chỉ:Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh (ÐT: 834115)

Mã số:142090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Kim 
Địa chỉ:Thôn Hoàng Xá, Xã Hoàng Kim, Huyện Mê Linh (ÐT: 864650)

Mã số:142180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Hoa 
Địa chỉ:Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh (ÐT: 871373)

Mã số:142020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Mạc 
Địa chỉ:Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh (ÐT: 864525)

Mã số:142140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mê Linh 
Địa chỉ:Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh (ÐT: 865290)

Mã số:142070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Đồng 
Địa chỉ:Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng , Huyện Mê Linh (ÐT: 864721)

Mã số:142110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lâm 
Địa chỉ:Thôn Đức Hậu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh (ÐT: 854192)

Mã số:142040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Thọ Lão, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh (ÐT: 864649)

Mã số:142001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thắng 
Địa chỉ:Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh (ÐT: 854188)

Mã số:142150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tráng Việt 
Địa chỉ:Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt , Huyện Mê Linh (ÐT: 878664)

Mã số:142010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Lập 
Địa chỉ:Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh (ÐT: 868967)

Mã số:142030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Yên 
Địa chỉ:Thôn Yên Nội, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh (ÐT: 864719)

Mã số:142101 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Khê 
Địa chỉ:Thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh (ÐT: 865675)

Mã số:142229 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi Đông 
Địa chỉ:Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh (ÐT: )

Mã số:142219 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Quang Minh 
Địa chỉ:Sô´Lô 46, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.38615018)
← Bài trước Bài sau →