HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MỸ ĐỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MỸ ĐỨC

Mã số:157620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuy Xá 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đoài: Đội 3-Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847701)

Mã số:157640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Thanh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Áng Thượng: Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847703)

Mã số:157650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hạ Sở: Đội 2, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847702)

Mã số:157670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh Đào 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33846102)

Mã số:157710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vĩnh Lạc: Đội 3-4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846335)

Mã số:157680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bột Xuyên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 - 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846334)

Mã số:157740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lâm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Lâm: Đội 2-Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846301)

Mã số:157730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoành (từ xóm 1A,1B và xóm 2 đến 8), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846333)

Mã số:157720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Lâm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846302)

Mã số:157690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuy Lai 
Địa chỉ:Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846300)

Mã số:157600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Đức 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33847101)

Mã số:157610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lưu Tế 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung: Đội 4-Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847708)

Mã số:157630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng Xá 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847704)

Mã số:157840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Hưng 
Địa chỉ:Thôn Trinh Tiết: Đội 4 - Đội 8, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847705)

Mã số:157870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Kim 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Bôi (Đội 1đến Đội 10), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847709)

Mã số:157860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Tiến 
Địa chỉ:Sô´0, Ấp Đông Bình: Đội 5-6, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 849889)

Mã số:157830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hương Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đục Khê: Đội 9-Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33849601)

Mã số:157790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tiến 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hiền Lương: Đội 4, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847700)

Mã số:157810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đồi Dùng: Đội 7, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847710)

Mã số:157780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thanh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847213)

Mã số:157760 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Dậm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Viêm Khê: Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33170262)

Mã số:157850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Nghĩa 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847706)

Mã số:157880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đốc Tín 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đốc Tín: Đội 3 - Đội 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 849880)

Mã số:157769 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Tiến 
Địa chỉ:Thôn La Đồng: Đội 1-Đội 3, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 33744159)

Mã số:157674 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Đoan Nữ (Đội 4 đến Đội7), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →