HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-NAM TỪ LIÊM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-NAM TỪ LIÊM

Mã số:129000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Diễn 2 
Địa chỉ:Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.3833800)

Mã số:129700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhổn 
Địa chỉ:Thôn Văn Trì, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7657815)

Mã số:130000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Mỗ 
Địa chỉ:Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 043.8392426)

Mã số:130500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tài Chính 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8385954)

Mã số:130501 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Ngạc 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8388499)

Mã số:129301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đỉnh 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8388566)

Mã số:129900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Phương 
Địa chỉ:Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8383240)

Mã số:130400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Cát 
Địa chỉ:Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7510390)

Mã số:130301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Văn 
Địa chỉ:Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 043.38391492)

Mã số:129810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Nhuế 
Địa chỉ:Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 37552810)

Mã số:130200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Mạc 
Địa chỉ:Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7510471)

Mã số:129100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thăng Long 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681913)

Mã số:129140 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 2 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37870780)

Mã số:100930 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng DP - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:100920 
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437682971)

Mã số:100910 
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hà Nội 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437683639)

Mã số:100955 
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch ND - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37682970)

Mã số:100925 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng UT - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:100959 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04 37681811)

Mã số:129834 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thạc 
Địa chỉ:Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:129629 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phương 
Địa chỉ:Thôn Thị Cẩm, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:129731 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Khai 
Địa chỉ:Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:129150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 3 
Địa chỉ:Thôn Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:100960 
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:100961 
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130660 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch 
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681817)

Mã số:100940 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh 
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.85853250)

Mã số:100916 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130315 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:101000 
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 Hà Nội EMS NT 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:101006 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Tân Xuân 
Địa chỉ:Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130670 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 BCP Phạm Hùng 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37857288)

Mã số:100956 
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.35843324)

Mã số:130680 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB 
Địa chỉ:Khu phố Lô A2/CN8 cụm công nghiệp vừa và n, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130656 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch 
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37633838)

Mã số:100958 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.37681813)

Mã số:130655 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Long 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272098)

Mã số:100931 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng DP - VP CÔNG TY 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:129090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Mỹ Đình 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37853333)

Mã số:130760 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB 2 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Mỗ 
Địa chỉ:Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT:  024.32272927)

Mã số:130665 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Từ Liêm 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32262739)

Mã số:130690 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Phương 
Địa chỉ:Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272925)

Mã số:130657 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Thường Tín 
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:110959 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC Hà Nội 2 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Mỹ Đình, ngõ 322, ngách 322/158, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →