HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-SÓC SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-SÓC SƠN

Mã số:139000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sóc Sơn 
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.38843317)

Mã số:140100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Giã 
Địa chỉ:Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.38843560)

Mã số:140900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Anh 
Địa chỉ:Phố Kim Anh, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.35810028)

Mã số:140600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phủ Lỗ 
Địa chỉ:Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.38843277)

Mã số:140700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Bài 
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.38840063)

Mã số:141300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Dân 
Địa chỉ:Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5811373)

Mã số:141400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Trí 
Địa chỉ:Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5995358)

Mã số:141500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8855019)

Mã số:141000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Phú 
Địa chỉ:Thôn Kinh tế mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5990008)

Mã số:140800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường 
Địa chỉ:Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8865559)

Mã số:139600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Đình 
Địa chỉ:Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5820953)

Mã số:140701 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Minh 
Địa chỉ:Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8842577)

Mã số:140300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Phú 
Địa chỉ:Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8851022)

Mã số:140000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Kỳ 
Địa chỉ:Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8855139)

Mã số:140400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Giang 
Địa chỉ:Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8851055)

Mã số:139100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Dược 
Địa chỉ:Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8851159)

Mã số:140500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lũ 
Địa chỉ:Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8841578)

Mã số:139500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Xuân 
Địa chỉ:Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8841526)

Mã số:139800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Ninh 
Địa chỉ:Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5811842)

Mã số:141100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Long 
Địa chỉ:Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8851404)

Mã số:140200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 
Địa chỉ:Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8855279)

Mã số:139400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hòa 
Địa chỉ:Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8851488)

Mã số:139300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Minh 
Địa chỉ:Khu Núi đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8851556)

Mã số:141200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thu 
Địa chỉ:Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8841894)

Mã số:139900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn 
Địa chỉ:Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8855444)

Mã số:140901 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xuân 
Địa chỉ:Đường Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5811145)

Mã số:139700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Tiến 
Địa chỉ:Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5820610)

Mã số:141401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Trí 
Địa chỉ:Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5995029)

Mã số:141301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân 
Địa chỉ:Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5810436)

Mã số:140601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phủ Lỗ 
Địa chỉ:Khu Đường 2, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 5831034)

Mã số:139013 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn 
Địa chỉ:Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:139014 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế 
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:139310 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trường Sơn 
Địa chỉ:Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:139020 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn 
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 8840248)

Mã số:100915 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:139205 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh 
Địa chỉ:Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140708 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140709 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn) 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140710 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn) 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140711 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140712 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140713 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140714 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:141010 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD 
Địa chỉ:Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140815 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thái Bình Dương 
Địa chỉ:Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:139040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà ga T2 
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140720 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà ga T1 
Địa chỉ:Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:140715 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Bài TC (EMS) 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

Mã số:100954 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 BC Ngoai Dich 2 
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: )

← Bài trước Bài sau →