HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-SƠN TÂY

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-SƠN TÂY

Mã số:154130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Viên Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phù Xa, Xã Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 835827)

Mã số:154000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Tây 
Địa chỉ:Sô´1, Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33832196)

Mã số:154420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hưng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân Gia, Xã Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832524)

Mã số:154460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Sơn Trầm 
Địa chỉ:Sô´0, Khu phố 7, Xã Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 835828)

Mã số:154400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Xuân Khanh ( Đội 6 ), Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 838109)

Mã số:154440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Mỹ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vị Thuỷ, Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 838108)

Mã số:154380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đường Lâm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 835826)

Mã số:154500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đông 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Khoang Sau, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832526)

Mã số:154531 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Đông 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Triều Đông, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832525)

Mã số:154480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Tân, Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832523)

Mã số:154280 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Khanh 
Địa chỉ:Sô´0, Đường Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33838144)

Mã số:154210 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Lộc 
Địa chỉ:Sô´3, Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33832117)

Mã số:154530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Mô 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trại Hồ, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33610002)
← Bài trước Bài sau →