HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-TÂY HỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-TÂY HỒ

Mã số:124600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Thái 
Địa chỉ:Sô´552, Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.37591088)

Mã số:124700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Phụ 
Địa chỉ:Sô´16A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.37152139)

Mã số:124260 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu đô thị Ciputra 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.37589058)

Mã số:124201 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập - UBND quận Tây Hồ 
Địa chỉ:Sô´675, Phố Vệ Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ (ÐT: )

Mã số:124066 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Âu Cơ 
Địa chỉ:Sô´397, Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.32669080)

Mã số:124065 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc Long Quân 
Địa chỉ:Sô´642, Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.32668281)
← Bài trước Bài sau →