HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THẠCH THẤT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THẠCH THẤT

Mã số:155340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Ngải 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 9, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất (ÐT: 842839)

Mã số:155410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Nậu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 4, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất (ÐT: 599042)

Mã số:155400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dị Nậu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoà Bình, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất (ÐT: 599023)

Mã số:155490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Xá 
Địa chỉ:Sô´0, Làng Yên ( Thôn 4 -> Thôn 9 ), Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất (ÐT: 673500)

Mã số:155370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Bằng 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm Đình Chùa, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất (ÐT: 673670)

Mã số:155590 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất (ÐT: 024.33672001)

Mã số:155520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cần Kiệm 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm Xã ( Làngphú Lễ , Làng Đông Thượng , Xóm Cộng ), Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất (ÐT: 673159)

Mã số:155380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng Xá 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất (ÐT: 672373)

Mã số:155301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Quan 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chi Quan 2, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất (ÐT: 670250)

Mã số:155320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Quan 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm Giáp Tây Chùa, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất (ÐT: 670208)

Mã số:155420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Kim 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất (ÐT: 670262)

Mã số:155430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hàn Chùa, Xã Đại Đồng , Huyện Thạch Thất (ÐT: 670600)

Mã số:155450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lại Thượng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng , Huyện Thạch Thất (ÐT: 842904)

Mã số:155471 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Làng Sen Trì, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất (ÐT: 842946)

Mã số:155470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoà Lạc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoà Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất (ÐT: 024.33686199)

Mã số:155530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Xã 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cừ Viên, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất (ÐT: 842927)

Mã số:155550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Bằng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 5, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất (ÐT: 842926)

Mã số:155570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Trúc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất (ÐT: 686251)

Mã số:155500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 7, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất (ÐT: 686252)

Mã số:155360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chàng Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 2, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất (ÐT: 670176)

Mã số:155460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Lỗ, Xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất (ÐT: 842813)

Mã số:155300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạch Thất 
Địa chỉ:Sô´0, Đường 80, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất (ÐT: 024.33842219)

Mã số:155670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Bình 
Địa chỉ:Xóm Lụa, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất (ÐT: 024.39820998)

Mã số:155690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Trung 
Địa chỉ:Xóm Sổ, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất (ÐT: 820064)

Mã số:155640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Xuân 
Địa chỉ:Xóm Gò Chòi A, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất (ÐT: 820046)

Mã số:155671 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bình 
Địa chỉ:Xóm Đình, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất (ÐT: 820138)
← Bài trước Bài sau →