HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH OAI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH OAI

Mã số:156700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Oai 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai (ÐT: 024.33873016)

Mã số:156710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đỗ Động 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873339)

Mã số:156910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim An 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ngọc Liên, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873714)

Mã số:156920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Thư 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873341)

Mã số:156930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Trung 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873338)

Mã số:156970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Tư Vác 
Địa chỉ:Sô´0, Phố Vác, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai (ÐT: 024.33878103)

Mã số:156990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Dương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tảo Dương, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878366)

Mã số:156730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Châu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mai Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878892)

Mã số:156720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Ước 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Thuỵ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878592)

Mã số:156740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Văn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873340)

Mã số:156801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876753)

Mã số:156800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Đà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai (ÐT: 024.33877002)

Mã số:156890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Viên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876339)

Mã số:156780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hưng 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Mỹ Hương, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876025)

Mã số:156790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cự Khê 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876238)

Mã số:156960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Dương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878199)

Mã số:156750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hưng 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876027)

Mã số:156810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bích Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876026)

Mã số:156770 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Thuỳ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai (ÐT: 973104)

Mã số:156776 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Thuỳ 
Địa chỉ:Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai (ÐT: 973113)

Mã số:156873 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai 
Địa chỉ:Thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai (ÐT: )

Mã số:156886 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao 
Địa chỉ:Thôn Thanh Hiền, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai (ÐT: )

Mã số:156955 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương 
Địa chỉ:Thôn Mộc Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →