HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH TRÌ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH TRÌ

Mã số:134000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Trì 
Địa chỉ:Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì (ÐT: 024.38615319)

Mã số:134710 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngọc Hồi 
Địa chỉ:Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì (ÐT: 8613036)

Mã số:135400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Mỹ 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì (ÐT: 024.38615236)

Mã số:134900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Thanh Oai 
Địa chỉ:Thôn Nhân Hoà, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6881522)

Mã số:135300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Phúc 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6861251)

Mã số:135000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duyên Hà 
Địa chỉ:Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6861283)

Mã số:134500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quỳnh 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6870980)

Mã số:134800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Triều 
Địa chỉ:Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì (ÐT: 5523724)

Mã số:135401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Mỹ 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6820435)

Mã số:134100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6882192)

Mã số:134600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mỹ 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì (ÐT: 8619344)

Mã số:135500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Ninh 
Địa chỉ:Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6860705)

Mã số:135200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Áng 
Địa chỉ:Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì (ÐT: 8618161)

Mã số:134200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Liệt 
Địa chỉ:Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6889770)

Mã số:134411 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa 
Địa chỉ:Sô´Đội 9, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì (ÐT: )

Mã số:134070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Trì 
Địa chỉ:Sô´7, ngõ 405, Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì (ÐT: 024.36813738)
← Bài trước Bài sau →