HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH XUÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH XUÂN

Mã số:120500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Xuân Bắc 
Địa chỉ:Dãy nhà C10, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.38545418)

Mã số:120000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Xuân 
Địa chỉ:Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.38587198)

Mã số:120700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khương Mai 
Địa chỉ:Sô´185, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.35651807)

Mã số:121100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phương Liệt 
Địa chỉ:Sô´2/40, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân (ÐT: 8649612)

Mã số:120741 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đô thị Định Công 
Địa chỉ:Sô´16, Ngõ 80, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: )

Mã số:120701 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đường Trường Chinh 
Địa chỉ:Sô´171, Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: )

Mã số:120080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Xuân 
Địa chỉ:Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 02437671111)

Mã số:120120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khương Đình 
Địa chỉ:Sô´20, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân (ÐT: 0243.2252527)

Mã số:121031 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bùi Xương Trạch 
Địa chỉ:Sô´148, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.32216744)
← Bài trước Bài sau →