HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH

Mã số:481560 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Đông 
Địa chỉ:Xóm Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 857851)

Mã số:481150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Yên 
Địa chỉ:Xóm Văn Thịnh, Xã Thạch Yên, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 881221)

Mã số:481670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Hưng 
Địa chỉ:Thôn Kinh Bắc, Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 881311)

Mã số:481650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Đồng 
Địa chỉ:Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 881194)

Mã số:481620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Môn 
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 883181)

Mã số:481690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Bình 
Địa chỉ:Thôn Xóm Mới, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 885315)

Mã số:481300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Trung 
Địa chỉ:Thôn Đoài Thịnh, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 857858)

Mã số:481580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Phú 
Địa chỉ:Khu phố 5, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 857251)

Mã số:480000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Hà Tĩnh 
Địa chỉ:Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 855423;855322)

Mã số:481160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Giang 
Địa chỉ:Sô´35, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 881196)

Mã số:481600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Phủ 
Địa chỉ:Khu phố 6, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 885272)

Mã số:481280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Quý 
Địa chỉ:Xóm Trung Đình, Xã Thạch Qúy, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 851854)

Mã số:481330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Hà 
Địa chỉ:Đường Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 851853)

Mã số:481601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Nài 
Địa chỉ:Khu phố 6, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 885231)

Mã số:481630 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Hạ 
Địa chỉ:Xóm Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 883175)

Mã số:480100 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Mồ Hồ 
Địa chỉ:Thôn Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 856562)

Mã số:481241 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Giang 
Địa chỉ:Sô´100, Đường Nguyễn Trung Thiên, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 891320)

Mã số:480900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hà Tĩnh 
Địa chỉ:Sô´6, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 855529)

Mã số:481450 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Bệnh Viện 
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: )

Mã số:481460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC TP Hà Tĩnh 
Địa chỉ:Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 01275420075)

Mã số:481470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL TP HA TINH 
Địa chỉ:Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: 0393859191)

Mã số:481575 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Xe 
Địa chỉ:Xóm Yên Đồng, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: )

Mã số:481120 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Hà Tĩnh 
Địa chỉ:Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →