HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-CẨM XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-CẨM XUYÊN

Mã số:487600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cẩm Xuyên 
Địa chỉ:Tổ 13, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861664)

Mã số:487601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Tiến 
Địa chỉ:Tổ 8, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 860591)

Mã số:488000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Hưng 
Địa chỉ:Thôn 13, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861952)

Mã số:488130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Thịnh 
Địa chỉ:Thôn 13, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863047)

Mã số:488160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Sơn 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863050)

Mã số:488050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Lộc 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Cẩm Lộc, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863137)

Mã số:488030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Hà 
Địa chỉ:Thôn Trung Thắng, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863049)

Mã số:488070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Mới 
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863004)

Mã số:488180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Lạc 
Địa chỉ:Thôn Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863051)

Mã số:488200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Minh 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863203)

Mã số:488090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Lĩnh 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 863169)

Mã số:487970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Quan 
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861722)

Mã số:487930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Duệ 
Địa chỉ:Thôn Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861727)

Mã số:488110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Mỹ 
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861885)

Mã số:487960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Thạch 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 773876)

Mã số:487650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Thăng 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861951)

Mã số:487670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Phúc 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 860061)

Mã số:487720 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cẩm Nhượng 
Địa chỉ:Xóm Tân Dinh, Xã Cẩm Nhượng , Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 862204)

Mã số:487750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Nam 
Địa chỉ:Thôn Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861810)

Mã số:487770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Dương 
Địa chỉ:Thôn Trung Dương, Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861801)

Mã số:487790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Hòa 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cẩm Hoà, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861631)

Mã số:487810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Yên 
Địa chỉ:Thôn Yên Phượng, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861798)

Mã số:487630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Huy 
Địa chỉ:Thôn Bắc Phượng Trì, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861675)

Mã số:487830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Quang 
Địa chỉ:Thôn 13, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 861721)

Mã số:487901 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Thành 
Địa chỉ:Thôn Đồng Nương, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 773230)

Mã số:487900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cẩm Thành 
Địa chỉ:Thôn Hưng Mỹ, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 773240)

Mã số:487860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Bình 
Địa chỉ:Thôn Trung Trạm, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 773232)

Mã số:487880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Vĩnh 
Địa chỉ:Thôn Yên Khánh, Xã Cẩm Vĩnh, Huyện Cẩm Xuyên (ÐT: 885540)
← Bài trước Bài sau →