HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HỒNG LĨNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HỒNG LĨNH

Mã số:483700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị Xã Hồng Lĩnh 
Địa chỉ:Sô´70, Đường Quang Trung, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 02393835414)

Mã số:484120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Sơn 
Địa chỉ:Đội 11, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835415)

Mã số:484136 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đò Trai 
Địa chỉ:Khối 5, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835416)

Mã số:484080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lương 
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835074)

Mã số:484180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đậu Liêu 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835542)

Mã số:484150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Lộc 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835587)

Mã số:484121 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thuận 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 837767)
← Bài trước Bài sau →