HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-NGHI XUÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-NGHI XUÂN

Mã số:484500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Đan 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 824105)

Mã số:484620 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Thành 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 825450)

Mã số:484710 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Đạm 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 823308)

Mã số:484640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hồng 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 821600)

Mã số:484750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cương Gián 
Địa chỉ:Thôn Bắc Mới, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 823204)

Mã số:484430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Yên 
Địa chỉ:Đội 1, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 825448)

Mã số:484730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Liên 
Địa chỉ:Thôn Lâm Vượng, Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 823302)

Mã số:484410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Điền 
Địa chỉ:Thôn Minh Quang, Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 825447)

Mã số:484450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hải 
Địa chỉ:Thôn Hải Trung, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 825301)

Mã số:484470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phổ 
Địa chỉ:Xóm Phổ Hòa, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 825420)

Mã số:484510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Trường 
Địa chỉ:Xóm Trường Vinh, Xã Xuân Trường , Huyện Nghi Xuân (ÐT: 824001)

Mã số:484660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lam 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân (ÐT: 836819)
← Bài trước Bài sau →