HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG

Mã số:172350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiền Trung 
Địa chỉ:Thôn Tiền Trung, Xã Ái Quốc, Thành phố Hải Dương (ÐT: 02203753229)

Mã số:172430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Đạt 
Địa chỉ:Thôn Thượng Triệt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương (ÐT: 754006)

Mã số:172370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Châu 
Địa chỉ:Thôn Tiền, Xã An Châu, Thành phố Hải Dương (ÐT: 754005)

Mã số:172410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Khôi 
Địa chỉ:Thôn Trần Nội, Xã Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương (ÐT: 716954)

Mã số:172390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 
Địa chỉ:Thôn Thanh Liễu, Xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương (ÐT: 861123)

Mã số:170000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Hải Dương 
Địa chỉ:Đường Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương (ÐT: 02203853501)

Mã số:171980 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Bình 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương (ÐT: 02203891101)

Mã số:172050 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Tân 
Địa chỉ:Đường Yết Kiêu, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương (ÐT: 02203861383)

Mã số:171270 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngọc Châu 
Địa chỉ:Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương (ÐT: 02203847072)

Mã số:171950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hòa 
Địa chỉ:Khu III, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương (ÐT: 890123)

Mã số:171960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tứ Minh 
Địa chỉ:Khu Lộ Cương, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương (ÐT: 890970)

Mã số:171733 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đền Thánh Số 4 
Địa chỉ:Đường Đền Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương (ÐT: 857912)

Mã số:170900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hải Dương 
Địa chỉ:Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương (ÐT: 02203852430)

Mã số:171250 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Hải Dương 
Địa chỉ:Phố Minh Khai, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương (ÐT: 02203852430)
← Bài trước Bài sau →