HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KINH MÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KINH MÔN

Mã số:173800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kinh Môn 
Địa chỉ:Khu phố Kênh Hạ, Thị Trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn (ÐT: 02203822101)

Mã số:173940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thái Mông 
Địa chỉ:Thôn Thái Mông, Xã Phúc Thành , Huyện Kinh Môn (ÐT: 02203823101)

Mã số:173830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhị Chiểu 
Địa chỉ:Thôn Lỗ Sơn, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn (ÐT: 02203821303)

Mã số:173840 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Thạch 
Địa chỉ:Thôn Bích Nhôi, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn (ÐT: 02203821101)

Mã số:173850 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Duy Tân 6 
Địa chỉ:Thôn Trại Xanh, Xã Duy Tân, Huyện Kinh Môn (ÐT: 824701)

Mã số:173910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thất Hùng 
Địa chỉ:Thôn Hán Xuyên, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn (ÐT: 825077)

Mã số:173801 
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Lưu 2 
Địa chỉ:Khu phố Vinh Quang, Thị Trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn (ÐT: 822299)

Mã số:174050 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thái Thịnh 3 
Địa chỉ:Thôn Tống Xá, Xã Thái Thịnh, Huyện Kinh Môn (ÐT: 822296)

Mã số:174000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Long 
Địa chỉ:Thôn Kim Đậu, Xã Lạc Long, Huyện Kinh Môn (ÐT: 823306)

Mã số:173970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Quận 
Địa chỉ:Thôn Thượng Xá, Xã Thượng Quận, Huyện Kinh Môn (ÐT: 822272)

Mã số:173820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Sơn 
Địa chỉ:Thôn An Cường, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn (ÐT: 822251)

Mã số:173950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung 
Địa chỉ:Thôn Xạ Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Kinh Môn (ÐT: 823102)

Mã số:173880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Sinh 
Địa chỉ:Thôn Kim Xuyên 1, Xã An Sinh, Huyện Kinh Môn (ÐT: 825929)

Mã số:173920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Đằng 
Địa chỉ:Thôn Đại Uyên, Xã Bạch Đằng, Huyện Kinh Môn (ÐT: 823100)

Mã số:174010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thăng Long 
Địa chỉ:Thôn Lộ Xá, Xã Thăng Long, Huyện Kinh Môn (ÐT: 823098)

Mã số:173900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Sơn 
Địa chỉ:Thôn Trí Giả, Xã Thái Sơn, Huyện Kinh Môn (ÐT: 825930)

Mã số:174060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hòa 
Địa chỉ:Thôn Tư Đa, Xã Minh Hoà, Huyện Kinh Môn (ÐT: 822888)

Mã số:173960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phụ 
Địa chỉ:Thôn Hòe Trì, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn (ÐT: 822900)

Mã số:173860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân 
Địa chỉ:Thôn Thượng Chiểu, Xã Tân Dân, Huyện Kinh Môn (ÐT: 820555)

Mã số:173990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Hòa 
Địa chỉ:Thôn An Bộ, Xã Hiệp Hoà, Huyện Kinh Môn (ÐT: 823449)

Mã số:174040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiến Thành 
Địa chỉ:Thôn Nam Hà, Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn (ÐT: 826646)

Mã số:173870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoành Sơn 
Địa chỉ:Thôn Cậy Sơn I, Xã Hoành Sơn, Huyện Kinh Môn (ÐT: 824324)

Mã số:173930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Ninh 
Địa chỉ:Thôn Lê Xá, Xã Lê Ninh, Huyện Kinh Môn (ÐT: 525277)

Mã số:174030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Xuyên 
Địa chỉ:Thôn Ngư Uyên, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn (ÐT: 827327)
← Bài trước Bài sau →