HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NAM SÁCH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NAM SÁCH

Mã số:173400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nam Sách 
Địa chỉ:Khu phố Mới, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách (ÐT: 02203757610)

Mã số:173490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Quang 
Địa chỉ:Thôn Linh Khê, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách (ÐT: 02203794101)

Mã số:173401 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Nam Sách 
Địa chỉ:Khu phố La Văn Cầu, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách (ÐT: 02203754200)

Mã số:173520 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nam Chính 
Địa chỉ:Thôn Bịch Tây, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách (ÐT: 754103)

Mã số:173570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Tân 
Địa chỉ:Thôn Giữa, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách (ÐT: 754147)

Mã số:173450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cộng Hòa 
Địa chỉ:Thôn Chi Đoan, Xã Cộng Hoà, Huyện Nam Sách (ÐT: 753143)

Mã số:173510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Tân 
Địa chỉ:Thôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách (ÐT: 794106)

Mã số:173460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình 
Địa chỉ:Thôn An Đông, Xã An Bình, Huyện Nam Sách (ÐT: 754172)

Mã số:173540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hưng 
Địa chỉ:Thôn Trần Xá, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Sách (ÐT: 754146)

Mã số:173500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Tiến 
Địa chỉ:Thôn Tè, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách (ÐT: 754002)

Mã số:173560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Sơn 
Địa chỉ:Thôn Cõi, Xã An Sơn, Huyện Nam Sách (ÐT: 754003)

Mã số:173580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phong 
Địa chỉ:Thôn Vạn Tải Đông, Xã Hồng Phong, Huyện Nam Sách (ÐT: 754004)

Mã số:173410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lâm 
Địa chỉ:Thôn An Lương, Xã An Lâm, Huyện Nam Sách (ÐT: 755451)

Mã số:173480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quốc Tuấn 
Địa chỉ:Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách (ÐT: 794107)

Mã số:173620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lạc 
Địa chỉ:Thôn Miếu Lãng, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách (ÐT: 753753)

Mã số:173470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Trung 
Địa chỉ:Thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách (ÐT: 755453)

Mã số:173430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Điền 
Địa chỉ:Thôn Lâm Xá, Xã Phú Điền, Huyện Nam Sách (ÐT: 754975)

Mã số:173530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Cát 
Địa chỉ:Thôn Kinh Dương, Xã Hiệp Cát, Huyện Nam Sách (ÐT: 754973)

Mã số:173590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân 
Địa chỉ:Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách (ÐT: 756540)

Mã số:173550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hồng 
Địa chỉ:Thôn Thượng Đáp, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Sách (ÐT: 756530)
← Bài trước Bài sau →