HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN BÌNH CHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mã số:738500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lợi 
Địa chỉ:Sô´C4/125A, Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028.38773281)

Mã số:738000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Chánh 
Địa chỉ:Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 38756882)

Mã số:738300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Minh Xuân 
Địa chỉ:Sô´F7/8A, Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 37660318)

Mã số:738800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Bình Chánh 
Địa chỉ:Sô´1C, Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 38758453)

Mã số:738400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Xáng 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 38772040)

Mã số:738010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Đệm 
Địa chỉ:Sô´A13/1D, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 37600000)

Mã số:738100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lộc 
Địa chỉ:Sô´2300, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 37650333)

Mã số:739400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phong Phú 
Địa chỉ:Sô´D11/314C, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 38757112)

Mã số:739500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Hưng 
Địa chỉ:Sô´B17/13, Ấp 3, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 37582775)

Mã số:738600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Láng Le 
Địa chỉ:Sô´A6/177B, Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 37662144)

Mã số:738101 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc B 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh (ÐT: 37652027)

Mã số:738601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nhựt 
Địa chỉ:Sô´B13/265A, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028.37600445)

Mã số:738200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh (ÐT: 37650839)

Mã số:739401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Phú 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh (ÐT: 38773889)

Mã số:739100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ghisê 2 Chợ Bình Chánh 
Địa chỉ:Sô´C8/28B, Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028 37691011)

Mã số:739000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Quý Tây 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh (ÐT: 37606263)

Mã số:738301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Minh Xuân 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh (ÐT: 38773889)

Mã số:739300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Phước 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028.37781334)

Mã số:739101 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Long 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh (ÐT: 028.37691177)

Mã số:738412 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phạm Văn Hai 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh (ÐT: 376821390)

Mã số:739210 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quy Đức 
Địa chỉ:Sô´A7/31, Ấp 1, Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh (ÐT: )

Mã số:738333 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Láng Le 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh (ÐT: 8773430)

Mã số:738719 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG 
Địa chỉ:Sô´C9/18, Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh (ÐT: )

Mã số:738907 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG 
Địa chỉ:Sô´999/8, Ấp 2, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh (ÐT: )

Mã số:738050 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh 
Địa chỉ:Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh (ÐT: )