HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN CẦN GIỜ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN CẦN GIỜ

Mã số:759600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Khánh 
Địa chỉ:Sô´Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ (ÐT: 028 38742952)

Mã số:759300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thôn Hiệp 
Địa chỉ:Ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ (ÐT: 38745652)

Mã số:759400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Nhơn 
Địa chỉ:Ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ (ÐT: 8748868)

Mã số:759500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thới Đông 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ (ÐT: 37885388)

Mã số:759120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 30/4 
Địa chỉ:Sô´Thạnh Thới, Ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ (ÐT: 028 38744015)

Mã số:759200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh An 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ (ÐT: 38749999)

Mã số:759010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cần Thạnh 
Địa chỉ:Sô´Duyên Hải, Khu phố Hưng Thạnh, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ (ÐT: 028 37861279)

Mã số:759000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cần Giờ 
Địa chỉ:Sô´Lương Văn, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ (ÐT: 028 37861278)