HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN HÓC MÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN HÓC MÔN

Mã số:731300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhị Bình 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn (ÐT: 7121085)

Mã số:731000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu Điện Trung Tâm Hóc Môn 
Địa chỉ:Sô´57/7, Đường Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 37103666)

Mã số:731900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bà Điểm 
Địa chỉ:Sô´12/4, Ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 37128368)

Mã số:731910 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Sương 
Địa chỉ:Sô´59/3, Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 38832707)

Mã số:731700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhị Xuân 
Địa chỉ:Sô´Tỉnh lộ 9, Ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 37138416)

Mã số:731200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Thạnh 
Địa chỉ:Sô´160A, Ấp 5, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 37112627)

Mã số:731500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thới Nhì 
Địa chỉ:Sô´65/12A, Ấp Dân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 37131489)

Mã số:731100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Bầu 
Địa chỉ:Sô´7/3, Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 38839556)

Mã số:731701 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngã Ba Giòng 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn (ÐT: 7135333)

Mã số:732110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Chánh 
Địa chỉ:Sô´159/6b, Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 38839554)

Mã số:732008 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Xuân Thới Đông 
Địa chỉ:Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn (ÐT: )

Mã số:731623 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng XUÂN THỚI SƠN 02 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn (ÐT: )

Mã số:731418 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TÂN HIỆP 03 
Địa chỉ:Ấp Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn (ÐT: )

Mã số:731128 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HM09- Thới Tam Thôn 
Địa chỉ:Sô´202, Ấp Thới tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn (ÐT: )

Mã số:731818 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng tân Xuân 
Địa chỉ:Sô´122, Ấp Chánh 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn (ÐT: )

Mã số:731050 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Hóc Môn 
Địa chỉ:Sô´57/7, Khu phố 5, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn (ÐT: )

Mã số:731071 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hóc Môn 
Địa chỉ:Sô´57/7, Đường Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn (ÐT: 028 38910419)