HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN NHÀ BÈ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN NHÀ BÈ

Mã số:758000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Nhà Bè 
Địa chỉ:Sô´462, Đường Hùynh tấn phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè (ÐT: 028 38738212)

Mã số:758600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Xuân 
Địa chỉ:Sô´22/8, Ấp 4, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè (ÐT: 37827827)

Mã số:758500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hiệp Phước 
Địa chỉ:Sô´376/5, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè (ÐT: 028 38734734)

Mã số:758100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Kiển 
Địa chỉ:Sô´96A, Đường Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè (ÐT: 028 37815815)

Mã số:758520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Phước 
Địa chỉ:Sô´451/1, Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè (ÐT: 028 37818055)

Mã số:758310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Thới 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè (ÐT: 7800668)

Mã số:758306 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Đức 
Địa chỉ:Sô´1/25C, Ấp 3, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè (ÐT: 7821821)

Mã số:758207 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Lộc 
Địa chỉ:Sô´298, Đường Đào Sư Tích, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè (ÐT: )

Mã số:758407 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Long Thới 
Địa chỉ:Sô´280, Đường Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè (ÐT: )

Mã số:758311 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng xã Nhơn Đức 
Địa chỉ:Sô´Ấp 1, Ấp 1, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè (ÐT: )

Mã số:758621 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng xã Phú Xuân 
Địa chỉ:Sô´22/8, Đường Hùynh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè (ÐT: )