HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 10

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 10

Mã số:740500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 10 
Địa chỉ:Sô´157, Đường Lý Thái Tổ, Phường Số 9, Quận 10 (ÐT: 028 39270072)

Mã số:740100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền 
Địa chỉ:Sô´237, Đường Ngô Quyền, Phường Số 6, Quận 10 (ÐT: 028 38532120)

Mã số:740200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoà Hưng 
Địa chỉ:Sô´411, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 13, Quận 10 (ÐT: 028 38631278)

Mã số:740300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu Dân Chủ 
Địa chỉ:Sô´1E, Đường 3 Tháng 2, Phường Số 11, Quận 10 (ÐT: 028 38398691)

Mã số:740310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sư Vạn Hạnh 
Địa chỉ:Sô´784, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Số 12, Quận 10 (ÐT: 028 38632572)

Mã số:742000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bà Hạt 
Địa chỉ:Sô´196, Đường Bà Hạt, Phường Số 9, Quận 10 (ÐT: 028 39273324)

Mã số:740030 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Thọ 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028 38650540)

Mã số:740010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Datapost Hcm 
Địa chỉ:Sô´270Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028 38649205)

Mã số:740020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác 
Địa chỉ:Sô´270bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028.38659219)

Mã số:700925 
Bưu cục:Bưu cục Bưu chính Uỷ thác UT - Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: )

Mã số:700930 
Bưu cục:Bưu cục DataPost DP - Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: )

Mã số:700955 
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch ND - Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028.38650456)

Mã số:700910 
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028.‎38652734)

Mã số:700920 
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028.‎38647864)

Mã số:700959 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC - Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: (08)38649397)

Mã số:740180 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đội chuyển phát nhanh Chợ Lớn 
Địa chỉ:Sô´354/1/1, Hẻm 354, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028 38688696)

Mã số:700940 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh 
Địa chỉ:Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028.38650452)

Mã số:740822 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: )

Mã số:740190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN 
Địa chỉ:Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: )

Mã số:700958 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028 38649774)

Mã số:742610 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028.38659219)

Mã số:742615 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: )

Mã số:740270 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 MTV In Tem 
Địa chỉ:Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: )

Mã số:742620 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN 2 
Địa chỉ:Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: )

Mã số:740165 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 1 
Địa chỉ:Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (ÐT: 028 38653868)