HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 11

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 11

Mã số:743010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đầm Sen 
Địa chỉ:Sô´92D, Đường Hòa Bình, Phường Số 5, Quận 11 (ÐT: 028 39736990)

Mã số:743000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lữ Gia 
Địa chỉ:Sô´2/12, Hẻm 2, Đường Lữ Gia, Phường Số 15, Quận 11 (ÐT: 028 38645689)

Mã số:744910 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phó Cơ Điều 
Địa chỉ:Sô´150, Đường Phó Cơ Điều, Phường Số 6, Quận 11 (ÐT: 028 39560454)

Mã số:743100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc Long Quân 
Địa chỉ:Sô´509, Đường Lạc Long Quân, Phường Số 5, Quận 11 (ÐT: 028 38603448)

Mã số:743800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 11 
Địa chỉ:Sô´244, Đường Minh Phụng, Phường Số 16, Quận 11 (ÐT: 028 39693983)

Mã số:743500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tôn Thất Hiệp 
Địa chỉ:Sô´34-36, Đường Tôn Thất Hiệp, Phường Số 13, Quận 11 (ÐT: 028 39626873)

Mã số:744790 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch 3 tháng 2 
Địa chỉ:Sô´1336, Đường Ba Tháng Hai, Phường Số 2, Quận 11 (ÐT: )