HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 2

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 2

Mã số:713000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Điền 
Địa chỉ:Sô´16A, Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2 (ÐT: 028 37446903)

Mã số:713100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Khánh 
Địa chỉ:Sô´D7/23A, Đường Trần Não, Phường Bình Khánh, Quận 2 (ÐT: 028 37405018)

Mã số:713200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Trưng 
Địa chỉ:Sô´42, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 (ÐT: 028 37436076)

Mã số:713110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Lập 
Địa chỉ:Sô´661, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2 (ÐT: 028 37437178)

Mã số:714100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cát Lái 
Địa chỉ:Hẻm 393, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2 (ÐT: 028 37423322)

Mã số:714032 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng thùng thư công cộng 
Địa chỉ:Đường liên tỉnh lộ 25B, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (ÐT: )

Mã số:713530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Trần Não 
Địa chỉ:Sô´51, Đường Trần Não (UBND Phường Bình An), Phường Bình An, Quận 2 (ÐT: )