HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 3

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 3

Mã số:722700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tú Xương 
Địa chỉ:Sô´6, Đường Tú Xương, Phường Số 7, Quận 3 (ÐT: 9325688)

Mã số:722300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Trỗi 
Địa chỉ:Sô´222bis, Đường Lê Văn Sỹ, Phường Số 14, Quận 3 (ÐT: 028.39311810)

Mã số:722100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vườn Xoài 
Địa chỉ:Sô´472, Đường Lê Văn Sỹ, Phường Số 14, Quận 3 (ÐT: 028.38468741)

Mã số:722200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bàn Cờ 
Địa chỉ:Sô´49A, Đường Cao Thắng, Phường Số 3, Quận 3 (ÐT: 028.38341852)

Mã số:722000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 3 
Địa chỉ:Sô´2, Đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường Số 6, Quận 3 (ÐT: 028.39302418)

Mã số:700901 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [TW] GD Cục BĐTW Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:Sô´116, Đường Trần Quốc Toản, Phường Số 7, Quận 3 (ÐT: )