HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 4

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 4

Mã số:754100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Hội 
Địa chỉ:Sô´52, Đường Lê Quốc Hưng, Phường Số 12, Quận 4 (ÐT: 028.38266590)

Mã số:754000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 4 
Địa chỉ:Sô´104, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Số 13, Quận 4 (ÐT: 028.38264070)

Mã số:754900 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng SG19 
Địa chỉ:Sô´243, Đường Hoàng Diệu, Phường Số 8, Quận 4 (ÐT: )

Mã số:755387 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng SG23 
Địa chỉ:Sô´181/15, Ngõ 181, Đường Xóm Chiếu, Phường Số 16, Quận 4 (ÐT: )

Mã số:755240 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng SG24 
Địa chỉ:Sô´132, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Số 15, Quận 4 (ÐT: )

Mã số:754424 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng SG27 
Địa chỉ:Sô´64A, Đường Nguyễn Khoái, Phường Số 2, Quận 4 (ÐT: )

Mã số:754522 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng SG28 
Địa chỉ:Sô´360, Đường Bến Vân Đồn, Phường Số 1, Quận 4 (ÐT: )

Mã số:754761 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng SG20 
Địa chỉ:Sô´531, Đường Vĩnh Khánh, Phường Số 10, Quận 4 (ÐT: )

Mã số:754252 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng SG30 
Địa chỉ:Sô´31, Đường số 12A, Phường Số 6, Quận 4 (ÐT: )