HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 5

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 5

Mã số:749000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 5 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13, Quận 5 (ÐT: 028 38551763)

Mã số:748000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Trãi 
Địa chỉ:Sô´49, Đường Nguyễn Trãi, Phường Số 2, Quận 5 (ÐT: 028 38369192)

Mã số:748010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tri Phương 
Địa chỉ:Sô´137, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Số 8, Quận 5 (ÐT: 028 38538266)

Mã số:750100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong 
Địa chỉ:Sô´011, Dãy nhà 9 Tầng, Khu chung cư Phan Văn Trị, Phường Số 2, Quận 5 (ÐT: 028 39240324)

Mã số:748020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Duy Dương 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Nguyễn Duy Dương, Phường Số 8, Quận 5 (ÐT: 028 39235189)

Mã số:748500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hùng Vương 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Quận 5 (ÐT: 028 38395057)

Mã số:750259 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Đại lý Trịnh Thái Hà 
Địa chỉ:Sô´610, Đường Phan Văn Trị, Phường Số 2, Quận 5 (ÐT: )

Mã số:748090 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Chợ Lớn 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13, Quận 5 (ÐT: )

Mã số:749305 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Quận 5 
Địa chỉ:Sô´992, Đường Nguyễn Trãi, Phường Số 14, Quận 5 (ÐT: )

Mã số:749575 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 2 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13, Quận 5 (ÐT: 028 38535485)