HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 6

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 6

Mã số:747400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 6 
Địa chỉ:Sô´88-90, Đường Tháp Mười, Phường Số 2, Quận 6 (ÐT: 028.39601227)

Mã số:746000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Phụng 
Địa chỉ:Sô´277, Đường Hậu Giang, Phường Số 5, Quận 6 (ÐT: 028.39692756)

Mã số:747329 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng 
Địa chỉ:Sô´440, Đường Trần Văn Kiểu, Phường Số 7, Quận 6 (ÐT: )

Mã số:747160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lý Chiêu Hoàng 
Địa chỉ:Sô´55, Đường Lý Chiêu Hòang, Phường Số 10, Quận 6 (ÐT: )

Mã số:746768 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lâm 
Địa chỉ:Sô´76, Đường Số 10, Phường Số 13, Quận 6 (ÐT: )