HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 7

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 7

Mã số:756100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 7 
Địa chỉ:Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ, Quận 7 (ÐT: 028.37852456)

Mã số:756110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ 
Địa chỉ:Sô´697, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7 (ÐT: 028.38733099)

Mã số:756200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thuận Đông 
Địa chỉ:Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 (ÐT: 028.37701701)

Mã số:756700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Quy Đông 
Địa chỉ:Sô´44, Khu phố 2, Phường Tân Quy, Quận 7 (ÐT: 028.37712888)

Mã số:756600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phong 
Địa chỉ:Sô´382/8A, Khu phố 2, Phường Tân Phong, Quận 7 (ÐT: 028.37713222)

Mã số:756000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thuận 
Địa chỉ:Sô´KE42,43, Đường Hùynh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7 (ÐT: 028.38728274)

Mã số:756335 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Phú 
Địa chỉ:Sô´48 KP1, Đường số 9, Phường Tân Phú, Quận 7 (ÐT: )

Mã số:756446 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bình Thuận 
Địa chỉ:Sô´342, KP1, Đường Hùynh tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7 (ÐT: )

Mã số:756921 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Hưng 
Địa chỉ:Sô´695, KP 4, Đường Trần Xuân Sọan, Phường Tân Hưng, Quận 7 (ÐT: )

Mã số:756841 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Kiểng 
Địa chỉ:Sô´124, KP 3, Đường 17, Phường Tân Kiểng, Quận 7 (ÐT: )

Mã số:756050 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Nam Sài Gòn 
Địa chỉ:Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ, Quận 7 (ÐT: )

Mã số:756060 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS - 136 Nguyễn Thị Thập Q.7 
Địa chỉ:Sô´136, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7 (ÐT: )

Mã số:756922 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hưng 
Địa chỉ:Sô´60, Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7 (ÐT: )