HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 8

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 8

Mã số:751500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quận 8 
Địa chỉ:Sô´428, Đường Tùng Thiện Vương, Phường Số 13, Quận 8 (ÐT: 028.39515278)

Mã số:751000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rạch Ông 
Địa chỉ:Sô´60, Đường Nguyễn Thị Tần, Phường Số 2, Quận 8 (ÐT: 028.38516823)

Mã số:752800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chánh Hưng 
Địa chỉ:Lô nhà A, Khu chung cư Phạm Thế Hiển, Phường Số 4, Quận 8 (ÐT: 028.38505359)

Mã số:752710 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bùi Minh Trực 
Địa chỉ:Sô´188, Đường Bùi Minh Trực, Phường Số 5, Quận 8 (ÐT: 028.38500764)

Mã số:751340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Phú 
Địa chỉ:Sô´170, Đường Hưng Phú, Phường Số 8, Quận 8 (ÐT: 028.38595759)

Mã số:751100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dã Tượng 
Địa chỉ:Sô´1B, Lô nhà 1, Khu dân cư Hưng Phú, Phường Số 10, Quận 8 (ÐT: 028.38596398)

Mã số:752426 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng 
Địa chỉ:Sô´3028, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 7, Quận 8 (ÐT: )

Mã số:752210 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng 
Địa chỉ:Sô´184, Đường Lưu Hữu Phước, Phường Số 15, Quận 8 (ÐT: )

Mã số:752353 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng 
Địa chỉ:Sô´450, Đường Bến Phú Định, Phường Số 16, Quận 8 (ÐT: )

Mã số:751830 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục phát quận 8 
Địa chỉ:Sô´428, Đường Tùng Thiện Vương, Phường Số 13, Quận 8 (ÐT: )