HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 9

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 9

Mã số:715000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Dầu 
Địa chỉ:Đường Số 400, Phường Tân Phú, Quận 9 (ÐT: 028.37251844)

Mã số:715100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Nhỏ 
Địa chỉ:Sô´95, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9 (ÐT: 028.37360517)

Mã số:716300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Trường 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9 (ÐT: 028.37300011)

Mã số:716200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hữu 
Địa chỉ:Sô´884, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9 (ÐT: 028.37316002)

Mã số:715300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Long 
Địa chỉ:Sô´132B, Đường Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9 (ÐT: 028.37281647)

Mã số:716500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phước 
Địa chỉ:Ấp Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9 (ÐT: 028.37340102)

Mã số:715401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thạnh Mỹ 
Địa chỉ:Sô´127A, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 (ÐT: 028.37330229)

Mã số:716040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Bình 
Địa chỉ:Sô´45, Đường Đại Lộ Ii, Phường Phước Bình, Quận 9 (ÐT: 028.37281646)

Mã số:716418 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng 
Địa chỉ:Đường Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9 (ÐT: )

Mã số:715538 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Ấp Bến Đò 
Địa chỉ:Sô´Ấp Bến óò, Đường Nguyễn Xiễn, Phường Long Bình, Quận 9 (ÐT: )

Mã số:715650 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức 
Địa chỉ:Sô´Kios, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9 (ÐT: )

Mã số:715885 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục EMS giao dịch Quận 9 
Địa chỉ:Sô´44, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9 (ÐT: )

Mã số:715143 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Quận 9 
Địa chỉ:Sô´97, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9 (ÐT: 028.37307449)

Mã số:716323 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trường Thạnh 
Địa chỉ:Sô´416/12, Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9 (ÐT: )