HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN BÌNH THẠNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN BÌNH THẠNH

Mã số:717066 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Thạnh 
Địa chỉ:Sô´3, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 3, Quận Bình Thạnh (ÐT: 028.38410646)

Mã số:717000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Nghè 
Địa chỉ:Sô´23, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 17, Quận Bình Thạnh (ÐT: 028.38992243)

Mã số:717400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Đa 
Địa chỉ:Sô´138A, Đường Bình Quới, Phường Số 27, Quận Bình Thạnh (ÐT: 028.35566698)

Mã số:718500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Xanh 
Địa chỉ:Sô´283, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 15, Quận Bình Thạnh (ÐT: 028.38996837)

Mã số:718400 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đống Đa-1 
Địa chỉ:Sô´07, Đường Nguyễn Xuân Ôn, Phường Số 2, Quận Bình Thạnh (ÐT: 8430368)

Mã số:717349 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đinh Bộ Lĩnh-6 
Địa chỉ:Sô´367, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26, Quận Bình Thạnh (ÐT: 5114840)

Mã số:717455 
Bưu cục:Đại lý bưu điện XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH - 15 
Địa chỉ:Sô´6/1A, Hẻm 1, Đường Bình Quới, Phường Số 27, Quận Bình Thạnh (ÐT: 5560175)

Mã số:719054 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng 
Địa chỉ:Sô´1089, Đường Bình Quới, Phường Số 28, Quận Bình Thạnh (ÐT: )

Mã số:717739 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng (TTCC) 
Địa chỉ:Sô´355, Đường Nơ Trang Long, Phường Số 13, Quận Bình Thạnh (ÐT: )

Mã số:717060 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Gia Định 
Địa chỉ:Sô´3, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 3, Quận Bình Thạnh (ÐT: )

Mã số:718440 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao Dịch EMS Bình Thạnh 
Địa chỉ:Sô´264, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Số 2, Quận Bình Thạnh (ÐT: )

Mã số:718130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 PTI Sài Gòn 
Địa chỉ:Sô´24C, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 6, Quận Bình Thạnh (ÐT: 028.38410576)