HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN CỦ CHI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN CỦ CHI

Mã số:733000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Củ Chi 
Địa chỉ:Sô´174, Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 38920519)

Mã số:734700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thông Hội 
Địa chỉ:Sô´103/03, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37960222)

Mã số:734400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37916222)

Mã số:733100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Vĩnh An 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 7905111)

Mã số:734801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Trung 
Địa chỉ:Sô´193, Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37960700)

Mã số:734800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú Trung 
Địa chỉ:Sô´912 QL22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 38922185)

Mã số:735001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Mỹ 
Địa chỉ:Ấp 6b, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi (ÐT: 37975759)

Mã số:733300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú 
Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37954222)

Mã số:733500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hòa Đông 
Địa chỉ:Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 7906200)

Mã số:734901 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thạnh Đông 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37952000)

Mã số:734900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Trung 
Địa chỉ:Sô´1014, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 37956600)

Mã số:733200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thạnh Tây 
Địa chỉ:Ấp 2a, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37950222)

Mã số:733400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung An 
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Trung An, Huyện Củ Chi (ÐT: 37956222)

Mã số:733800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Nhơn Tây 
Địa chỉ:Sô´1468 TL7, Ấp Chợ Củ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 37946315)

Mã số:733801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhơn Tây 
Địa chỉ:Sô´07, Ấp Lô 6, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 38926222)

Mã số:733900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Phú 
Địa chỉ:Sô´Tỉnh lộ 15, Ấp An Hòa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 37941108)

Mã số:733701 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhuận Đức 
Địa chỉ:Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37928222)

Mã số:733600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Cội 
Địa chỉ:Sô´305, Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 37949841)

Mã số:734001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ Hưng 
Địa chỉ:Ấp Phú Lợi, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37948222)

Mã số:734300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Thạnh 
Địa chỉ:Sô´865, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 8929385)

Mã số:734500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Bình Thượng I, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37913666)

Mã số:734100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lập Hạ 
Địa chỉ:Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 7923355)

Mã số:734201 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lập Thượng 
Địa chỉ:Ấp Sa Nhỏ, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 38926333)

Mã số:734200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Lập 
Địa chỉ:Sô´29, Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 38926642)

Mã số:734600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An Hội 
Địa chỉ:Ấp Tam Tân, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 37922100)

Mã số:733010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Củ Chi 
Địa chỉ:Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: 08 7907855)

Mã số:733030 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 TTDVKH Củ Chi 
Địa chỉ:Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 8920353)

Mã số:733530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 PHÚ HÒA ĐÔNG 
Địa chỉ:Sô´270A TL15, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi (ÐT: 028 35845600)

Mã số:733118 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng CC07 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi (ÐT: )

Mã số:733060 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Củ Chi 
Địa chỉ:Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi (ÐT: )