HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN GÒ VẤP

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN GÒ VẤP

Mã số:727010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gò Vấp 
Địa chỉ:Sô´555, Đường Lê Quang Định, Phường Số 1, Quận Gò Vấp (ÐT: 028.38956013)

Mã số:727025 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Nguyễn Oanh 
Địa chỉ:Sô´185B, Đường Nguyễn Oanh, Phường Số 10, Quận Gò Vấp (ÐT: )

Mã số:727400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xóm Mới 
Địa chỉ:Sô´1/8, Đường Thống Nhất, Phường Số 15, Quận Gò Vấp (ÐT: 028.39165035)

Mã số:727300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Nhơn 
Địa chỉ:Sô´261, Đường Nguyễn Oanh, Phường Số 17, Quận Gò Vấp (ÐT: 39846705)

Mã số:727000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thông Tây Hội 
Địa chỉ:Sô´2/1A, Đường Quang Trung, Phường Số 11, Quận Gò Vấp (ÐT: 028.38941428)

Mã số:727900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trưng Nữ Vương 
Địa chỉ:Sô´01, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Số 4, Quận Gò Vấp (ÐT: 028.35886293)

Mã số:727700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hội 
Địa chỉ:Sô´34/8C, Đường Quang Trung, Phường Số 8, Quận Gò Vấp (ÐT: 028.39872281)

Mã số:728100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Văn Thọ 
Địa chỉ:Sô´56, Đường Cây Trâm, Phường Số 9, Quận Gò Vấp (ÐT: 028.35899882)

Mã số:727214 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nguyễn Thái Sơn -1 
Địa chỉ:Sô´171A, Đường Nguyễn Thái Sơn, Phường Số 5, Quận Gò Vấp (ÐT: 8957785)