HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN PHÚ NHUẬN

Mã số:725060 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Nhuận 
Địa chỉ:Sô´241, Đường Phan Đình Phùng, Phường Số 15, Quận Phú Nhuận (ÐT: 028.38444721)

Mã số:725600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Ba 
Địa chỉ:Sô´105, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 7, Quận Phú Nhuận (ÐT: 028.38441605)

Mã số:725000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Văn Sỹ 
Địa chỉ:Sô´245 BIS, Đường Lê Văn Sỹ, Phường Số 14, Quận Phú Nhuận (ÐT: 028.39911560)

Mã số:725800 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thích Quảng Đức-1 
Địa chỉ:Sô´66, Đường Thích Quảng Đức, Phường Số 5, Quận Phú Nhuận (ÐT: 9903107)

Mã số:726500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trung Tâm Ups 
Địa chỉ:Sô´74, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Số 8, Quận Phú Nhuận (ÐT: 9972888-108)

Mã số:725710 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nguyễn Đình Chiểu-1 
Địa chỉ:Sô´47, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Số 4, Quận Phú Nhuận (ÐT: 9954843)

Mã số:700990 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung tâm chi nhánh 2 
Địa chỉ:Sô´43, Đường Hồ Văn Huê, Phường Số 9, Quận Phú Nhuận (ÐT: )

Mã số:700991 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí Hồ Văn Huê 
Địa chỉ:Sô´43, Đường Hồ Văn Huê, Phường Số 9, Quận Phú Nhuận (ÐT: )

Mã số:700992 
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí Báo chí 1 
Địa chỉ:Sô´65, Đường Hồ Văn Huê, Phường Số 9, Quận Phú Nhuận (ÐT: )