HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN TÂN BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN TÂN BÌNH

Mã số:736090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Bình 
Địa chỉ:Sô´288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: 028.38440544)

Mã số:736000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chí Hòa 
Địa chỉ:Sô´695-697, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Số 6, Quận Tân Bình (ÐT: 028.39703413)

Mã số:736100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bà Quẹo 
Địa chỉ:Sô´32/8, Đường Trường Chinh, Phường Số 15, Quận Tân Bình (ÐT: 028.38102799)

Mã số:736200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lý Thường Kiệt 
Địa chỉ:Sô´174M, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 8, Quận Tân Bình (ÐT: 028.38656169)

Mã số:736300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bàu Cát 
Địa chỉ:Sô´K43-45, Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường Số 13, Quận Tân Bình (ÐT: 028.39491960)

Mã số:736400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Hai 
Địa chỉ:Sô´130/C10, Hẻm 130c, Đường Phạm Văn Hai, Phường Số 2, Quận Tân Bình (ÐT: 028.39912885)

Mã số:736500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòang Hoa Thám 
Địa chỉ:Sô´19D, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13, Quận Tân Bình (ÐT: 028.38429938)

Mã số:737300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bảy Hiền 
Địa chỉ:Sô´1266, Đường Lạc Long Quân, Phường Số 8, Quận Tân Bình (ÐT: 028.39717406)

Mã số:736600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất 
Địa chỉ:Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2, Quận Tân Bình (ÐT: 028.35470051)

Mã số:737700 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phạm Văn Hai-1 
Địa chỉ:Sô´219, Đường Phạm Văn Hai, Phường Số 5, Quận Tân Bình (ÐT: 9907189)

Mã số:736900 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hương Lộ 11-1 
Địa chỉ:Sô´105, Đường Phan Huy Ích, Phường Số 15, Quận Tân Bình (ÐT: 8151385)

Mã số:736868 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 E.TOWN 
Địa chỉ:Sô´G.3C-364, Đường Cộng Hòa, Phường Số 13, Quận Tân Bình (ÐT: 028.38121212)

Mã số:736511 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Sơn Nhất 
Địa chỉ:Đường Trường Sơn, Phường Số 2, Quận Tân Bình (ÐT: 38455102)

Mã số:700916 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: 1900545433)

Mã số:701000 
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT 
Địa chỉ:Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:700915 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT 
Địa chỉ:Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736140 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Ba Vì 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736102 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Bưu cục Đội giao nhận 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736109 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736513 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Đại lý Anpha 
Địa chỉ:Sô´6, Đường Sông Đáy, Phường Số 2, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736103 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Phát hoàn 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736111 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn) 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736115 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] COD TP.HCM 
Địa chỉ:Sô´20, Đường Cộng Hòa, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736839 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 - Tân Bình 
Địa chỉ:Hẻm 40, Đường Ấp Bắc, Phường Số 13, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736125 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh 
Địa chỉ:Sô´63, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736145 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại lý TECS (EMS) 
Địa chỉ:Sô´6, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736112 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736514 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 (EMS) Đại lý Golden Energy 
Địa chỉ:Sô´13, Đường Phan Đình Giót, Phường Số 2, Quận Tân Bình (ÐT: 028.39970311)

Mã số:736515 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất TC (EMS) 
Địa chỉ:Đường Phổ Quang, Phường Số 2, Quận Tân Bình (ÐT: )

Mã số:736113 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS Bưu cục phát KHL HCM 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình (ÐT: )