HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN TÂN PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN TÂN PHÚ

Mã số:760400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Dầu 
Địa chỉ:Sô´023, Lô nhà A, Khu chung cư Gò Dầu 2, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú (ÐT: 028.38125916)

Mã số:760000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú 
Địa chỉ:Sô´90, Lô B Đường Nguyễn Sơn, Khu chung cư Tân Phú, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú (ÐT: 028.38648419)

Mã số:760310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tây Thạnh 
Địa chỉ:Sô´418 Lê Trọng Tấn, Phường 15, Tân Phú, Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 3810 1645)

Mã số:760320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Tân Bình 
Địa chỉ:Sô´020, Lô nhà B, Khu chung cư Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú (ÐT: 028.38159063)

Mã số:760820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Thọ Hòa 
Địa chỉ:Sô´174 D1, Đường Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú (ÐT: 028.38648747)

Mã số:760210 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp Thư công cộng 
Địa chỉ:Sô´89, Đường Bờ bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú (ÐT: )

Mã số:760130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Tân Bình 
Địa chỉ:Sô´Lô II-1, Lô nhà I, Khu chung cư Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú (ÐT: )

Mã số:760135 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tân Quý 
Địa chỉ:Sô´42, Đường Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú (ÐT: 028.38105198)