HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN THỦ ĐỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN THỦ ĐỨC

Mã số:721400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thủ Đức 
Địa chỉ:Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.38968703)

Mã số:720100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Thọ 
Địa chỉ:Sô´378, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.37222110)

Mã số:720300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Triệu 
Địa chỉ:Sô´178, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.37262566)

Mã số:720400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Linh Trung 
Địa chỉ:Sô´16, Đường Số 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.37245116)

Mã số:720500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Linh Xuân 
Địa chỉ:Sô´539 QLộ 1A, Khu phố 4, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.37240771)

Mã số:720700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Bình 
Địa chỉ:Sô´705, Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.37294285)

Mã số:721000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Chiểu 
Địa chỉ:Sô´936, Đường Tĩnh Lộ 43 (Khu phố 1+2+3), Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.37294289)

Mã số:720325 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ktx Đh Quốc Gia 
Địa chỉ:Sô´A7 KTXDHQG, Cụm Đại Học Quốc Gia, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.37242362)

Mã số:720631 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng 
Địa chỉ:Đường Số 8, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức (ÐT: )

Mã số:721261 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng UBND Phường Hiệp Bình Phứơc 
Địa chỉ:Sô´719, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức (ÐT: )

Mã số:720150 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thủ Đức 
Địa chỉ:Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức (ÐT: )

Mã số:721344 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thủ Đức 
Địa chỉ:Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức (ÐT: 028.38966515)

Mã số:721262 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hiệp Bình Phước 
Địa chỉ:Sô´65B, Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức (ÐT: )