DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HỒNG DÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HỒNG DÂN

Mã số:962400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hồng Dân Địa chỉ:Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân (ÐT: 876315-876718)Mã số:962510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A Địa chỉ:Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3875916)Mã số:962511 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Đỏ Địa chỉ:Ấp Vĩnh Hòa, Xã.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-PHƯỚC LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-PHƯỚC LONG

Mã số:962100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phước Long Địa chỉ:Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long (ÐT: 3864240)Mã số:962240 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chủ Chí Địa chỉ:Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long (ÐT: 3867115)Mã số:962150 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phó Sinh Địa chỉ:Ấp Phước Thành,.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-VĨNH LỢI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-VĨNH LỢI

Mã số:961580 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Sập Địa chỉ:Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3891601)Mã số:961750 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng Địa chỉ:Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3890511)Mã số:961670 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia Hội Địa chỉ:Ấp Gia Hội, Xã Hưng.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU

Mã số:960000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu Địa chỉ:Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 3953922)Mã số:961300 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà Mát Địa chỉ:Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 835502)Mã số:961310 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành Địa chỉ:Khóm Đầu Lộ, Phường.....

Xem tiếp