DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-YÊN PHONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-YÊN PHONG

Mã số:221400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Phong Địa chỉ:Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong (ÐT: 02223860011)Mã số:221401 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Trấn Chờ Địa chỉ:Đường Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong (ÐT: 860956)Mã số:221620 Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Môn Địa chỉ:Thôn Mẫn Xá, Xã Vân Môn, Huyện Yên Phong.....

Xem tiếp