Cuộn bóng khí - màng xốp hơi (loại to)

-5%
 Cuộn bóng khí (màng xốp hơi) loại to - MBT2 - 30cm x 50m  Cuộn bóng khí (màng xốp hơi) loại to - MBT2 - 30cm x 50m
360,000₫ 380,000₫