Hộp carton thông dụng

-47%
 MXK31 - 20.5x20.5x7 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK31 - 20.5x20.5x7 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
3,100₫ 5,900₫
-36%
 MXK1C - 18x18x18 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK1C - 18x18x18 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
3,800₫ 5,900₫
-42%
 MXK4B - 25x20x12 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK4B - 25x20x12 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
3,900₫ 6,700₫
-23%
 M0 - 12x10x8 cm - Thùng hộp carton M0 - 12x10x8 cm - Thùng hộp carton
2,700₫ 3,500₫
-23%
 M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton
2,500₫ 0₫
-23%
 M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton
2,700₫ 0₫
-23%
 M12 - 15x10x10 cm - Thùng hộp carton M12 - 15x10x10 cm - Thùng hộp carton
2,500₫ 0₫
-23%
 M14 - 16x10x5 cm - Thùng hộp carton M14 - 16x10x5 cm - Thùng hộp carton
2,200₫ 0₫
-23%
 M15 - 18x10x8 cm - Thùng hộp carton M15 - 18x10x8 cm - Thùng hộp carton
2,500₫ 0₫
-23%
 M2 - 18x13x6 cm - Thùng hộp carton M2 - 18x13x6 cm - Thùng hộp carton
3,200₫ 0₫
-64%
 M22 - 18x18x18 cm - Thùng hộp carton M22 - 18x18x18 cm - Thùng hộp carton
2,100₫ 5,900₫
-65%
 M3 - 20.5x20.5x7 cm - Thùng hộp carton M3 - 20.5x20.5x7 cm - Thùng hộp carton
1,750₫ 5,000₫
-65%
 M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton
3,400₫ 0₫
-65%
 M5 - 20x15x10 cm - Thùng hộp carton M5 - 20x15x10 cm - Thùng hộp carton
4,000₫ 0₫
-29%
 Hộp M51 - 20x18x8 cm - Thùng hộp carton Hộp M51 - 20x18x8 cm - Thùng hộp carton
3,500₫ 4,900₫
-30%
 M6 - 20x20x15 cm - Thùng hộp carton M6 - 20x20x15 cm - Thùng hộp carton
4,500₫ 6,400₫
-30%
 M7 - 25x15x8 cm - Thùng hộp carton M7 - 25x15x8 cm - Thùng hộp carton
4,500₫ 0₫