Hộp (thùng) carton COD

 Hộp Giày MGI0 - 28x16x10 cm Hộp Giày MGI0 - 28x16x10 cm
6,400₫
 Hộp M1 - 12x12x10 cm Hộp M1 - 12x12x10 cm
2,500₫
-49%
 Hộp M11A - 15 x 12 x 8 cm Hộp M11A - 15 x 12 x 8 cm
1,800₫ 3,500₫
-30%
 Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm
3,500₫ 5,000₫

Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm

3,500₫ 5,000₫

 Hộp M4 - 20x15x5 cm Hộp M4 - 20x15x5 cm
3,400₫
 Hộp M5 - 20x15x10 cm Hộp M5 - 20x15x10 cm
4,000₫
-37%
 Hộp M5A - 20 x 15 x 15 cm Hộp M5A - 20 x 15 x 15 cm
3,100₫ 4,900₫
-30%
 Hộp M6 - 20x20x15 cm Hộp M6 - 20x20x15 cm
4,500₫ 6,400₫

Hộp M6 - 20x20x15 cm

4,500₫ 6,400₫

-30%
 Hộp M8 - 28x19x10 cm Hộp M8 - 28x19x10 cm
4,500₫ 6,400₫

Hộp M8 - 28x19x10 cm

4,500₫ 6,400₫

-51%
 Hộp MC0 - 16x6x6 cm Hộp MC0 - 16x6x6 cm
1,900₫ 3,900₫

Hộp MC0 - 16x6x6 cm

1,900₫ 3,900₫

 Hộp MD0 - 18x10 x3 cm Hộp MD0 - 18x10 x3 cm
1,900₫
 Hộp MD1 - 22x12x3 cm Hộp MD1 - 22x12x3 cm
3,400₫
-32%
 Hộp MD2 - 25x17x3 cm Hộp MD2 - 25x17x3 cm
3,400₫ 5,000₫

Hộp MD2 - 25x17x3 cm

3,400₫ 5,000₫

 Hộp MD3 - 30x20x2.5 cm Hộp MD3 - 30x20x2.5 cm
4,200₫
-30%
 Hộp MD4 - 35x25x3 cm Hộp MD4 - 35x25x3 cm
4,000₫ 5,700₫

Hộp MD4 - 35x25x3 cm

4,000₫ 5,700₫

-29%
 Hộp MGI1 - 33x20x12.5 cm Hộp MGI1 - 33x20x12.5 cm
6,700₫ 9,500₫
-33%
 Hộp MC1- 22x8x8 cm Hộp MC1- 22x8x8 cm
3,000₫ 4,500₫

Hộp MC1- 22x8x8 cm

3,000₫ 4,500₫

-40%
 MXK0 - Hộp carton trơn - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] MXK0 - Hộp carton trơn - 10x10x8 cm [20 hộp/pack]
1,500₫ 2,500₫
-38%
 MXK1A - Hộp carton trơn - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] MXK1A - Hộp carton trơn - 18x10x8 cm [20 hộp/pack]
2,400₫ 3,900₫