Hộp (thùng) carton COD

-50%
 M60A - 22x16x8.5 cm - Thùng hộp carton M60A - 22x16x8.5 cm - Thùng hộp carton
2,200₫ 4,400₫
-30%
 MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn
23,400₫ 33,400₫
-30%
 MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn
18,500₫ 26,400₫
-30%
 MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn
23,600₫ 33,700₫
-9%
 MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,300₫ 4,700₫
-29%
 MXK41 - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK41 - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
5,600₫ 7,900₫
-40%
 MXK1B - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK1B - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
2,700₫ 4,500₫
-40%
 MXK1A - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK1A - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
2,400₫ 0₫
-17%
 MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,900₫ 5,900₫
-7%
 MXK4 - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK4 - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,200₫ 4,500₫
-2%
 MXK3 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK3 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,400₫ 4,500₫
-40%
 MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
1,500₫ 2,500₫
-36%
 MXK3A - 22x16x8.5 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK3A - 22x16x8.5 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
2,800₫ 4,400₫
-33%
 MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao
3,000₫ 4,500₫
-51%
 MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao
1,900₫ 3,900₫
-29%
 MGI1 - 33x20x12.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày MGI1 - 33x20x12.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày
6,700₫ 9,500₫
-29%
 MGI0 - 28x16x10 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày MGI0 - 28x16x10 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày
6,400₫ 0₫
-30%
 MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,000₫ 5,700₫
-16%
 MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,200₫ 5,000₫