Hộp (thùng) carton COD

-30%
 MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn  MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn
23,400₫ 33,400₫
-30%
 MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn  MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn
18,500₫ 26,400₫
-30%
 MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn  MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
1,400₫ 0₫
-40%
 MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng  MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng
2,700₫ 4,500₫