Sản phẩm nổi bật

-29%
 MD41 - 35x25x5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD41 - 35x25x5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,900₫ 6,900₫
-21%
 MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] -  Giấy Kraft đóng hàng  MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] -  Giấy Kraft đóng hàng
1,650₫ 2,100₫
-30%
 MHL1 - 30x20x15 cm - Thùng carton lớn  MHL1 - 30x20x15 cm - Thùng carton lớn
5,600₫ 8,000₫
-40%
 MTS3A - 26.5x22 cm - Túi giấy lót bóng khí  MTS3A - 26.5x22 cm - Túi giấy lót bóng khí
2,700₫ 4,500₫