HOTLINE: 0898 863 928

MDC1 - 10x5 cm - Decal "HÀNG DỄ VỠ'

400₫
Tiêu đề:

Mô tả

Decal hàng dễ vỡ được dán vào sản phẩm giúp sản phẩm được lưu ý hơn trong quá trình vận chuyển đến tay khách hàng.

 MDC1 - 10x5 cm -  Decal