Bưu điện - Vnpost - EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN DŨNG

Mã số:237200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Địa chỉ:Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870220)Mã số:237350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-HIỆP HÒA

Mã số:236600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872295)Mã số:236930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Hoa Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-VIỆT YÊN

Mã số:236100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Việt Yên Địa chỉ:Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên (ÐT: 874224)Mã số:236350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-TÂN YÊN

Mã số:235300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Yên Địa chỉ:Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên (ÐT: 878262)Mã số:235510 Bưu cục:Bưu cục...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN THẾ

Mã số:234700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Thế Địa chỉ:Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế (ÐT: 876248)Mã số:234860 Bưu cục:Bưu cục...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LẠNG GIANG

Mã số:234000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạng Giang Địa chỉ:Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881301)Mã số:234570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kép Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NGẠN

Mã số:233000 Bốc cục:Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn Địa chỉ:Khuôn Khải Khải, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 882261)Mã số:233170 Bạc:Bưu cục 3 Biển Động Địa chỉ:Khu...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-SƠN ĐỘNG

Mã số:232730 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bá Địa chỉ:Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động (ÐT: 886390)Mã số:232660 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Thắng Địa chỉ:Thôn Thước,...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NAM

Mã số:231800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lục Nam Địa chỉ:Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam (ÐT: 884234)Mã số:232020 Bưu cục:Bưu cục cấp...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG

Mã số:230000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bắc Giang Địa chỉ:Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 3823823/3900051)Mã số:231482 Bưu cục:Đại lý...