DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN DŨNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN DŨNG

Mã số:237200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Địa chỉ:Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870220)Mã số:237350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Dân Địa chỉ:Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871511)Mã số:237510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nội Hoàng Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-HIỆP HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-HIỆP HÒA

Mã số:236600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872295)Mã số:236930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Hoa Địa chỉ:Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892049)Mã số:236790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bách Nhẫn Địa chỉ:Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-VIỆT YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-VIỆT YÊN

Mã số:236100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Việt Yên Địa chỉ:Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên (ÐT: 874224)Mã số:236350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sen Hồ Địa chỉ:Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên (ÐT: 874230)Mã số:236220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Kè Tràng Địa chỉ:Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-TÂN YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-TÂN YÊN

Mã số:235300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Yên Địa chỉ:Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên (ÐT: 878262)Mã số:235510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhã Nam Địa chỉ:Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên (ÐT: 879017)Mã số:235570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn Địa chỉ:Thôn.....

Xem tiếp